Новини

17 април 2019


Срокът на Строежа е удължен!


Aкцията е удължена до 30.04.2019 23:59, затова не губете време!
Изпрайте камионите си и събирайте патриотизъм!


Новите уникати са вече в Дюкяна!

Козел Тимур и Тигър Амур — сега М6NEW!

От Дюкяна можете да си вземете бойния любимец, който може да се подобри до М6 и да стане доста по-силен от преди! Козелът има уникално умение, което става достъпно за стопанина още от първата модификация:

Козелът, по нарeждане на стопанина, призовава на помощ тигъра Амур, който защитава в груповите боеве!

  • Тигърът, въпреки че е хищник, не атакува, но затова пък със 100% шанс парира ударите, които са били насочени към стопанина!
  • Колкото е по-висока модификацията, толкова повече живот има тигърът и толкова по-дълго ще може да се намира той в боя.
    Максимум 8 хода.

Второ умение: Удар с рога!

Умението на козела «Рогата атака» ви позволява да обезоръжите вашите противници! Когато сработи умението, козелът нанася мощен удар върху любимеца на противника, като го изхвърля от боя за 3 хода!

Играчът остава без любимец и става
два пъти по-уязвим за вашите удари!

На М6 Козелът може не само да изхвърли любимеца на противника, но и да отрови един от атакуваните противниците, който ще може да се лекува единствено и само с храна! Цели 3 хода противникът ще губи по 4-10% живот всеки ход и ще остане почти беззащитен!

Отравяй враговете и ги остави без любимец!

Умението сработва в боя на случаен принцип и може да се използва не повече от 5 пъти на ден.

Подробна таблица на уменията

МФ Шанс за
«Рогата атака»
Брой
за ден
Призоваване на Тигъра Тигърът идва за Макс. показатели Процент развитие
М-1 10% 2 за 12 часа 3 хода 300 80%
М-2 10% 3 за 9 часа 4 хода 400 85%
М-3 10% 4 за 7 часа 6 хода 500 90%
М-4 15% 5 за 5 часа 8 хода 600 95%
М-5 15% 5 за 4 часа 8 хода 700 100%
М-6 15%
Козелът може да отрови противника!
5 за 4 часа 8 хода 800 100%

Модифицирай Козела максимално и получи възможност да призоваваш в груповите боеве тигър-защитник, да отравяш противника и да му отнемаш бойните любимци!

Напред, към Дюкяна! →