Новини

26 ноември 2018


Последната седмица на Строежа!


В «Дюкяна» вече е докаран поредният уникат, затова побързайте да спечелите повече патриотизъм до края на акцията!

Сладкото кученце Корги — вече до М6NEW!

Корги може да зашемети атакуващия противник, както и да увеличи шанса за трети удар до края на деня!

Ново умение: Внимание! Кърлежи!

Умението «Внимание! Кърлежи!» ще ви позволи да направите протиниците си доста по-слаби! Когато сработи умението, Корги прехвърля кърлежи върху врага си и намалява негово лекуване и щетата на гранатите!

При М6 Корги с шанс 10% намалява лекуването и щетата на гранатите с 15% с всеки удар! Този ефект се сумира и може да направи противника напълно безпомощен!

Подробна таблица на уменията

МФ на Корги Шанс за
«Зашеметяване»
Брой
за ден
Умение «Пътуване на изложба» Допълнителен бонус Срок на бонуса Макс. показатели Процент на развитие
М-1 8% 3 без трети удар +10% към силата на крит. удар 4 часа 250 85%
М-2 10% 3 без трети удар +15% към силата на крит. удар 4 часа 300 90%
М-3 12% 4 +5% към третия удар +20% към силата на крит. удар 4 часа 350 95%
М-4 15% 5 +10% към третия удар +25% към силата на крит. удар 4 часа 400 100%
М-5 15% 5 +10% към третия удар +25% към силата на крит. удар 4 часа 500 105%
М-6 15% 5 +10% към третия удар +25% към силата на крит. удар 4 часа 600 110%

Отнеми от противника възможността да се лекува
и да нанася щета с гранати, с помощта на Корги М6!

Напред, към «Дюкяна»! →