Новини

2 януари 2017


Новогодишна промоция

Дзън-дзън-дзън, дзън-дзън-дзън, Нова Година е навън!

От новогодишната софра късмет голям избра,
че през новата година промоция ще има!

Само до 23:59 на 06.01.2017 ще получите 25% повече дини
при всяка покупка от Бостана*.

*без SMS и Плати с телефон

Успешна нова година!