Новини

24 април 2016


Реконструкция на Противопоставянето

Както навсякъде в столицата, така и в сградата на съвета, ремонтите се правят бързо и с подръчни материали :) Но, разбира се, това не бива да ви притеснява. Напротив, сега можете да вземете участие в едно съвсем ново противопоставяне. Очакват ви 4 обновени района: Трите кули - за играчи 6 и 7 ниво, Луксозенец - за 8 и 9 ниво, Стъклен дом - за 10 и 11 ниво и Гарата - за 12, 13 и 14 ниво.


Подробности за промените:

  • Можете да се запишете само за един достъпен район.
  • Записването за боевете ще бъде два пъти за час: от 00 до 10 и от 30 до 40 минути на всеки час; денонощно от понеделник до петък.
  • Всички боеве започват едновременно в 10 и 40 минути на всеки час и се формират от якостта на играчите — първи на опашката винаги са тези, които имат по-висока якост.*
  • Във всички райони боевете стартират във формата 8х8, в боя могат да се намесят до двама депутати от всяка страна.
  • Можете да проведете до 30 боя за седмица, но за класацията на съвета ще се броят 20-те най-добри боя.
  • Във всички райони за победа ще се дава червен сандък. Цената на бюджета на района, броят държави и гласове за бой са променени.
  • Всичики събрани гласове са начислени в достъпните райони. Ако гласовете са били повече - ще намерите в инвентара си допълнителен бюджет.
  • Депутатските звания и правителствените длъжности са прехвърлени от миналана седмица.

* подобна система за записване и участие в боя, сега се използва в боевете «Очи в очи», които се провеждат през почивните дни.

Награди

Необходимите за модификацията на лаптопите карти-памет са изчезнали от сандъцине на метрото и сега можете да ги откриете в сандъците от противопоставянето. В червините предизборни фондове можете да откриете една от трите вида карти-памет — «16Gb», «32Gb», «64Gb».

Обсъждане във форума →