Новини

24 февруари 2014


12 ниво

Днес 12 ниво се отдели от 11-то и вече ще участват отделно в груповите боеве. А освен това, за 12-то ниво се появиха в продажба по-силни дрехи и предмети:

  • Нови чанти и оръжие в Мола;
  • Лимонови резанки +60 в Нон-стопа;
  • Гранати и храна за групови боеве в Дюкяна.

Амулет за 12 ниво

Новият амулет «Капка агресия» - отличен начин за инвестиране на събраните средства. Обковът може да се модифицира до 8%, а максималните му показатели са 250.
Амулета може да откриете в Мола.


Нови аксесоари

В Дюкяна има обновление на асортимента. Играчи 11 и 12 ниво могат да сменят своите аксесоари и да получат добро увеличение на показателите.


Нов район в Противопоставянето

На картата на Столицата се появи нов район — Промишлен, а някои нива смениха своето местообитание.

  • Нивото на Жълтите павета се повиши до 13, увеличи се и неговата максимална якост - сега Жълтите павета може да се смятат за опасен район за 12-то ниво.
  • Играчите от 12 ниво са изместели 7-мо ниво към периферията на картата и се настаниха в район Гарата. Нивото на Гарата се повиши до 12 и сега този район се счита за зелен за играчите от 12-то ниво.
  • Играчите от 7 ниво се преместиха в новия Промишлен район и отсега ще провеждат там битките за противопоставянето. Спечелилите гласове на избиратели в район Гарата са преместени в новия район. Жълтият и червеният район за играчите от 7-мо ниво не са се променили и остават на своите места.
  • Наградата за патрулиране на Гарата и Промишления район се промени в съответствие с новите нива на тези райони.
  • Якостта на останалите райони незначително се увеличи, за да отговоря на ситуацията по нивата. А изискванията за получаване на длъжност леко се намалиха: сега е възможно да станете делегат и без участие в червени райони.

В бъдеще отварянето на нови райони за нови нива ще се случва на същия принцип: по-високите нива ще изместват по-ниските към периферията на картата и ще заемат по-близки до центъра райони.

Обсъди във форума >