Модни дрехи и нашивки

Модни дрешки

В играта можете да откриете комплекти уникални модни дрешки, които имат няколко полезни особености:

 • тези предмети можете да носите повече от едно ниво: когато качите ниво, нивото на предмета също расте, а показателите му се увеличават;
 • към тези предмети можете допълнително да добавите процентни подсилвания - с помощта на нашивките можете да добавите процентен бонус към всеки показател.

Сега в играта има 4 такива комплекта:


«Агент 007»
Пасва на играчи
от 6 до 7 ниво;

«Дивият Запад»
Пасва на играчи
от 8 до 9 ниво;

«Кръстникът»
Пасва на играчи
от 10 до 11 ниво;

«На абордаж!»
Пасва на играчи
от 12 до 13 ниво.

Подробности

 • тези дрехи са достъпни за всички играчи от 6-то ниво
 • в комплекта влизат шест предмета: костюм, шапка, обувки, чанта, оръжие, аксесоар;
 • в момента в играта има 4 комплекта модни комплекта: за 6 и 7, за 8 и 9, за 10 и 11, за 12 и 13.
 • всеки предмет има базови показатели, аналогични на предметите от мола, и можете допълнително да ги увеличите с помощта на модификации;

Нашивки

Процентните подсилвания на модните дрешки се добавят само с помощта на специални кутийки с нашивки.

 • с помощта на една кутийка можете да добавите 0.1% към един от седемте показателя (показателят се избира на случаен принцип);
 • кутийките имат срок на годност 1 месец;
 • кутийките не могат да бъдат купени или продадени
 • кутийки могат да получат играчи от 6-то ниво

Правила за модификации

Модните дрешки се модифицират с помощта на нашивки в работилницата на Завода (където и останалите).

 • модификацията с помощта на нашивки не зависи от нивото на предмета или играча: всичките предмети се модифицират еднакво на всичките нива;
 • броят нашивки, които можете да сложите върху предмета, е ограничен;
 • първоначално върху предметите има свободно място за няколко нашивки;
 • вие можете да добавите допълнително място за повече нашивки;
 • Колкото е по-хубав и елитен комплектът, толкова повече допълнителни места можете да добавите;
 • за да добавите едно допълнително място ви трябва още един предмет същото ниво, който няма нито една нашивка, а също и съответното ниво на майсторството;

Когато разглабяте втория предмет, той изчезва от инвентара ви. А на този предмет, който модифицирате, се добавя допълнителен слот. За целта не са необходими допълнителни инструменти или предмети.

Майсторство «Шивач»

 • всяко използване на кутийките ви дава 1-3 точки към майсторството «Шивач»;
 • майсторството ви дава възможност да направите превъзходна нашивка: ако умението сработи, към базовия процент на нашивката се прибавят от 0.02% до 0.1%;

 • колкото е по-високо вашето звание, толкова повече места за нашивки на предмета можете да отворите;
 • колкото е по-високо вашето звание, толкова по-често ще можете да правите превъзходна нашивка.
Звание Необходим опит Допълнителни слотове
Новак 0
Ученик 85
Чирак 110
Младши помощник 240
Крояч 285
Шивач 380
Абаджия 500