Бърлога

Съдържание

Отваряме бърлогата

Бърлогата може да бъде отворена на 3 ниво. За да я отворите, трябва да купите гаечен ключ, който автоматично ще отвори куфарчето.


Доход от Бърлогата

Започвайки от 3-то ниво една от стаите в апартамента ви автоматически ще бъде давана под наем. На всеки час ще получавате наем във вид на монети. Наема се събира независимо от това дали сте в играта или не.

Време на получаване на наема - хх.02

С увеличаване на комфорта на бърлогата вие увеличавате нейния наем. Една единица комфорт увеличава дохода с 20.

Аптечка

С помощта на аптечката можете моментално да възстановите своето здраве срещу 100

Всеки дуел, проведен след 50-тия, за последните 24 часа, увеличава вероятността за получаване на травма. В случай на травма, вие няма да можете да провеждате дуели нито с останалите играчи, нито с NPC. В Бърлогата можете да излекувате травма си срещу дини.

Домашна обстановка

Можете да купувате различни подобрения за вашата бърлога, които ще ви дават бонуси.

Уютът увеличaва наема от Бърлогата. Една единица уют повишава с 20 дохода, получаван от бърлогата. Например, лаптопът дава +2 уют, което значи, че повишава дохода с 40 монети.

Защитата от дома ви помога когато сте нападнат — увеличава вашия вторичен показател защита (+1 защита от дома увеличава вторичния показател защита с 5).

Защита от изненади

Някои играчи могат да ви изпратят подаръци с негативни ефекти. Те ще намалят показателите на вашия герой за известно време. Вие можете да премахнете негативните ефекти в бърлогата за дини. Цената за премахване на негативния ефект зависи от броя подаръци, който сте получили.

Веднъж на три месеца вие имате възможност безплатно да премахнете негативните ефекти. За тази цел трябва да попаднете в списъка на най-яките на площада.

Ако не искате останалите играчи да ви изпращат подаръци с негативни ефекти, то вие можете да си активирате защита от такива подаръци за определено време срещу известно количество дини. Не забравяйте да си подновявате защитата навреме. Тази опция е достъпна от 5-то ниво.