Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Audi quattro team [3]
Класация: №97
Хазна: 71,899 1,407 0 5,794 389 229
Лидер: AnTar7ecS[9]
Членове: 11 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.