Фирма [13]
Фирма
Название: Pokemon GO [13]
Девиз: Gotta catch em all
Класация: №33
Хазна: 4,490,244 17,688 10 399,857 222 990
Лидер: BATMANBEGINS[15]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 14:40 — 0:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.