Групировка [5]
Групировка
Название: Малките [5]
Девиз: Малки ама вредни
Класация: №47
Хазна: 38,777 174 0 394 119 48
Лидер: Poliy[11]
Членове: 16 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.