Групировка [5]
Групировка
Название: VICTORIOUS [5]
Класация: №84
Хазна: 131,318 361 16 2,985 165 151
Лидер: SLAVI17[11]
Членове: 5 (макс: 22) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 5:40 — 9:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.