Командоси [10]
Командоси
Название: Бандитите от Шаолин [10]
Девиз: Плющя
Класация: №89
Хазна: 133,965 4,882 1 34,575 32 1,359
Лидер: DirtyB[11]
Членове: 2 (макс: 25) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Бандата набира сериозни и активни играчи.

Изисквания към кандидатите:

Несериозно отношение

При желание за присъединяване към бандата

пишете на кукер