Контора [8]
Контора
Название: СЕДЕМ [8]
Девиз: Добрите момчета никой не ги помни, лошите момчета никой не ги забравя!
Сайт: лошите момчета никой не ги забравя
Класация: №94
Хазна: 98,442 62 2 219 48 181
Лидер: toroboro[14]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 10:40 — 17:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

В БАНДАТА ИМА САМО СЕДЕМ МЕСТА ЗА ГОЛЕМИ БАНДИТИ