Организация [4]
Организация
Название: GOODFRENDS [4]
Девиз: Сговорна дружина планина повдига - а ако не успее то това значи, че количеството употребен алкохол е недостатъчно !!!
Класация: №85
Хазна: 93 2 0 2 134 230
Лидер: karaatlieca11[11]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: