Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Lucky [15]
Сайт: www.youtube.com/watch?v=yo_d_RGkP5Y
Класация: №15
Хазна: 617,581 109,694 7 41,332 3,791 3,018
Лидер: Mainoumi[14]
Членове: 9 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 11:40 — 21:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.