Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: WANTED [15]
Класация: №26
Хазна: 174,352 2,198 0 1,084 470 22
Лидер: baiVLADUR[15]
Членове: 11 (макс: 25) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 14:40 — 23:40
Дипломация: