Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Sci Fi Alliance [15]
Девиз: Високо, високо, високо...
Класация: №17
Хазна: 995,422 4,985 101 16,909 276 764
Лидер: BeLLe[14]
Членове: 12 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Изисквания за кандидатура:

1. Добре развити показатели за нивото на героя;
2. Редовна игра със стремеж за развитие на героя;
3. Активност във войните на бандата;
4. Участие в битките за метро-станции;
5. Пълнолетието 18+ е за предпочитане;
6. Лоялност към бандата.

Преди да кандидатствате, свържете се с лидера на бандата BeLLe!