Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Blood&Glory[BG] [15]
Девиз: А навън времето е толкова хубаво..
Класация: №584
Хазна: 26,325,096 314,857 76 316,937 487 1,834
Лидер: Jaklin10[5]
Членове: 1 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 2:40 — 12:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Тук се влиза само ако ви познавам ЛИЧНО.
Всякакви други молби ще бъдат отхвърляни.