Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: левски1914 [3]
Девиз: Ако спечеля, печеля за цял народ ако загубя, губя само себе си
Класация: №60
Хазна: 301,420 8,054 3 34,498 120 157
Лидер: levski2[14]
Членове: 20 (макс: 23) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация:

Легенда

Всеки в добре дошъл в бадната стига до спазва следните изисквания:
-Да бъде активен
-Да помага на бандата в нужните моменти
-Да се забавлява