Бригада [9]
Бригада
Название: левски1914 [9]
Девиз: Ако спечеля, печеля за цял народ ако загубя, губя само себе си
Класация: №47
Хазна: 291,039 386 5 155,282 178 365
Лидер: levski2[15]
Членове: 10 (макс: 29) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация:

Легенда

Всеки в добре дошъл в бадната стига да спазва следните изисквания:
-Да бъде активен
-Да помага на бандата в нужните моменти
-Да се забавлява
бъдете активни при не активност гоня