Организация [4]
Организация
Название: Вълци единаци [4]
Девиз: Вълци Единаци
Класация: №96
Хазна: 1,050,490 42 7 82 79 51
Лидер: Proo0[11]
Членове: 2 (макс: 24) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Основахте банда «Вълци единаци» и похарчихте за това 10,000 500.

Изисквания за приемане:
1.Минимално ниво 8+ и нагоре
2.Добри показатели
3.Минимална седмична вноска в хазната 3000 пари и 20 руда
4.Ако искате да сте част от бандата първо се обръщайте към лидера или заместниците.