Тълпа [2]
Тълпа
Название: Paranoid [2]
Девиз: ...усмивка...
Класация: №64
Хазна: 98,094 3,828 13 19,258 163 201
Лидер: daro11[7]
Членове: 15 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 2:40 — 6:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.