Корпорация [14]
Корпорация
Название: -Приятели- [14]
Девиз: Never give up!
Класация: №14
Хазна: 9,271,732 93,753 10 1,553,204 15 119
Лидер: Filla[15]
Членове: 10 (макс: 25) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 4:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Без уговорки, без интриги!!!
Само група приятели, които играят заедно и се забавляват :)