Групировка [5]
Групировка
Название: PINGWINY [5]
Девиз: MOŻE PÓŹNIEJ...........
Класация: №11
Хазна: 4,427,992 4,312,630 0 1,644,401 1,851 966
Лидер: maarek[15]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

We invite players from level 13+.