Организация [4]
Организация
Название: PINGWINY [4]
Девиз: MOŻE PÓŹNIEJ...........
Класация: №13
Хазна: 6,138,152 4,373,050 0 1,566,886 1,940 1,024
Лидер: maarek[15]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

We invite players from level 13+.