Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Марко_Поло [3]
Девиз: Само толкова.
Класация: №78
Хазна: 305,870 559 0 7,849 6 305
Лидер: RexFlex[10]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.