Семейство [7]
Семейство
Название: HELL-HOUND [7]
Класация: №42
Хазна: 1,308,814 19,482 0 559,967 1,020 541
Лидер: PROKOPI[10]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.