Бригада [9]
Бригада
Название: HELL-HOUND [9]
Класация: №50
Хазна: 4,310,417 33,416 0 623,947 426 361
Лидер: PROKOPI[10]
Членове: 4 (макс: 20) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 11:40 — 21:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.