Групировка [5]
Групировка
Название: HELL-HOUND [5]
Класация: №47
Хазна: 1,849,634 16,106 0 534,565 1,035 416
Лидер: PROKOPI[9]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 5 (бандата може да обявява война)
Защита: 5 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 7:40
Дипломация: