Кибици [1]
Кибици
Название: Зеления Дракон [1]
Класация: №1
Хазна: 22,000 57 0 1,000 11 85
Лидер: Добрата вещица[11]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.