Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Чипровци [3]
Класация: №45
Хазна: 42,092,192 184,337 10 668,771 719 420
Лидер: Hunting Wolf[10]
Членове: 20 (макс: 30) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.