Кибици [1]
Кибици
Название: Утайка [1]
Класация: №91
Хазна: 323,000 2,980 0 130,000 0 50
Лидер: Малчо[11]
Членове: 2 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.