Семейство [7]
Семейство
Название: само Левски [7]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №43
Хазна: 3,491,999 2,187 0 32,579 79 245
Лидер: Мъничето[7]
Членове: 17 (макс: 20) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.