Контора [8]
Контора
Название: Синята лавина [8]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №49
Хазна: 281,938 2,692 0 326 126 219
Лидер: Сладуранка[8]
Членове: 20 (макс: 22) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.