Кибици [1]
Кибици
Название: zzzzz [1]
Класация: №92
Хазна: 19,000 380 0 0 0 172
Лидер: gorgeta[14]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.