Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Стелките [3]
Девиз: Оная банда!!!
Класация: №51
Хазна: 527,704 74,931 0 45,819 22 10
Лидер: djoitalia[12]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.