Групировка [5]
Групировка
Название: alkatras [5]
Класация: №60
Хазна: 73,041 4,481 0 15,517 21 122
Лидер: So so[12]
Членове: 8 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 7:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.