Организация [4]
Организация
Название: alkatras [4]
Класация: №54
Хазна: 75,428 2,426 0 11,990 18 211
Лидер: ko4o4istemebski[10]
Членове: 11 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.