Групировка [5]
Групировка
Название: Mad stalkers [5]
Девиз: Ново начало
Класация: №99
Хазна: 160,666 220 1 136 522 626
Лидер: Перничанин[11]
Членове: 13 (макс: 22) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 11:40 — 16:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Бандата е нова и набира членове.7-мо ниво