Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: WARBOYS [3]
Девиз: Никога не е късно да си най - добрия!
Класация: №21
Хазна: 10,024,643 42,000 7 50,000 610 530
Лидер: Maxi G[11]
Членове: 25 (макс: 25) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация: