Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: WARBOYS [3]
Девиз: Никога не е късно да си най - добрия!
Класация: №30
Хазна: 7,577,300 12,037 13 45,700 610 497
Лидер: Maxi G[11]
Членове: 23 (макс: 23) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация: