Корпорация [14]
Корпорация
Название: Слабаците [14]
Девиз: ние сме слабаци
Класация: №16
Хазна: 10,873 3,640 1 16,142 558 2,684
Лидер: Мирослава[10]
Членове: 23 (макс: 30) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: