Групировка [5]
Групировка
Название: O.C.B [5]
Девиз: Ще ви свием сармите
Класация: №59
Хазна: 2,011,560 13,446 0 35,220 106 124
Лидер: Vesko73[13]
Членове: 6 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

САМО ЗА СЕРИОЗНИ ИГРАЧИ