Мафиоти [11]
Мафиоти
Название: The Razors [11]
Девиз: Razors !!!
Класация: №41
Хазна: 1,091,207 12,479 0 32,182 21 1
Лидер: Chameleon[10]
Членове: 12 (макс: 22) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 3 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 11:40 — 21:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.