Организация [4]
Организация
Название: Kappa [4]
Сайт: www.sofiawars.com
Класация: №95
Хазна: 12,038 446 3 1,366 47 96
Лидер: 0rbit[8]
Членове: 15 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 11:40 — 19:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.