Фирма [13]
Фирма
Название: НОВАЦИТЕ [13]
Девиз: Не сме силни, но сме заедно !
Класация: №21
Хазна: 771,753 21,685 0 5,258 497 1,518
Лидер: НИВЕЛИНA[11]
Членове: 28 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: