Корпорация [14]
Корпорация
Название: НОВАЦИТЕ [14]
Девиз: Не сме силни, но сме заедно !
Класация: №18
Хазна: 405,617 228,263 0 76,842 204 1,711
Лидер: НИВЕЛИНA[11]
Членове: 27 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: