Мафиоти [11]
Мафиоти
Название: Озверелите хуни [11]
Девиз: ГАЗИМ
Класация: №87
Хазна: 2,239 24 3 21 620 178
Лидер: Maryse Orton[13]
Членове: 10 (макс: 29) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 9:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.