Кибици [1]
Кибици
Название: Петлите на Зевс [1]
Класация: №94
Хазна: 4,296,800 570 0 0 0 0
Лидер: Шукерчо[8]
Членове: 2 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.