Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №19
Хазна: 489,577 12,376 2 1,701 250 461
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 26 (макс: 30) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 7:40
Дипломация: