Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №63
Хазна: 567,139 6,616 0 377 58 270
Лидер: pompom[12]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 3 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: