Групировка [5]
Групировка
Название: Г С Р [5]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №45
Хазна: 197,094 10,276 0 10,425 118 269
Лидер: pompom[11]
Членове: 17 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: