Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №53
Хазна: 146,146 362 0 5,534 73 139
Лидер: pompom[11]
Членове: 8 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: